Oferujemy usługi Asset Management

  • Badanie i analiza rynku
  • Wyszukiwanie, wybór i rekomendacja nieruchomości do kupna
  • Przygotowanie prawnej, finansowej i technicznej analizy due diligence nieruchomości będących celem przejęcia
  • Przygotowanie nowych i poprawa istniejących warunków finansowych dotyczących danej nieruchomości
  • Nieustanne starania mające na celu zwiększenie wartości nieruchomości
  • Kompleksowe doradztwo strategiczne, niezbędne do procesu podejmowania decyzji przez inwestora

 

Asset Management